Van perfectionisme naar regie

Waarom?
“We zitten met de handen in het haar met betrekking tot één van onze medewerkers van onze financiële administratie. Hij weet geen structuur in zijn werk aan te brengen en is al een jaar voortdurend ziek. Kunnen jullie nog helpen hem op de rit te zetten of moeten we gaan denken aan andere maatregelen?”
Deze vraag gaf aanleiding tot een coachingstraject, in combinatie met een dagdeel individuele training, mét professioneel trainingsacteur.

Wat?
In een intakegesprek bleek al snel dat deze medewerker een erg hoog arbeidsethos combineerde met een grote dosis perfectionisme. Daardoor kon hij geen prioriteiten stellen. In combinatie met een conflict met zijn baas, leidde dit al snel tot een langdurige overspannenheid. Ondanks psychologische begeleiding in de privésfeer liep het mis toen hij weer aan de slag ging: opnieuw zat hij thuis.
In de coachingsgesprekken gingen we allereerst aan de slag met de onderliggende patronen: wat maakte dat deze man zo perfectionistisch te werk bleef gaan, ondanks alle nadelen? En belangrijker: hoe kwam hij er vanaf? Door te werken met psychodrama-opstellingen kreeg de medewerker niet alleen meer inzicht, maar kon hij ook daadwerkelijk ervaren wat er mis ging. Met een verbluffend resultaat: meteen daarna merkte hij al in de praktijk dat hij meer los kon laten. Met meer prioriteitstelling en structuur in zijn werk tot gevolg.
De omgang met zijn leidinggevende bleek een tweede belangrijk punt van aandacht. Hij begreep niets van deze man, ervaarde constant dat deze hem niet capabel vond en voelde zich enorm onder druk gezet. Door middel van het inzetten van een TSI gedragsanalyse kreeg de medewerker meer inzicht in eigen gedrag. Én in dat van zijn leidinggevende, die precies in de tegenovergestelde stijl bleek te zitten. Voor het eerst begreep hij dat de leidinggevende niet van alles deed om hem het leven zuur te maken, maar dat deze gewoon op een andere manier tegen de wereld aankeek en een andere communicatiestijl had om dit te uiten.
Hoe kon hij dan het beste communiceren met deze leidinggevende? Dit werd geoefend in een dagdeel intensief oefenen met een professioneel trainingsacteur. Hij leerde in korte tijd hoe hij meer kon aansluiten bij een ander, hoe hij nee kon zeggen en hoe hij een ander mee kon krijgen.

Voor wie?
Een medewerker van een technisch productiebedrijf.

En toen?
De medewerker is weer fulltime aan de slag. Met meer rust en meer overzicht. En regelmatig overleg met zijn leidinggevende. Soms zijn er nog kleine aanvaringen, maar ze praten de meningsverschillen nu openlijk uit. Zowel de leidinggevende, P&O, als de medewerker zelf beoordelen het functioneren als effectief. “Het traject heeft mijn leven enorm verrijkt”, geeft de medewerker aan. “Ik heb weer het gevoel dat ik het allemaal in de hand heb!”