Krachtig communiceren

Wil jij krachtig communiceren? Wil je meer uit je gesprekken halen met collega’s, klanten of medewerkers? Heb je te vaak het gevoel dat je niet begrepen wordt door de ander of dat de ander ja zegt en nee doet? Merk je dat anderen niet warm lopen voor jouw plannen en je veel tegenspreken of lastig gedrag vertonen?
Wil je graag meer tevreden zijn over zichtbaar resultaat van je gesprekken en graag met meer effect anderen met je meekrijgen? Kortom: wil je de regie?


In deze driedaagse training “krachtig communiceren” gaan we aan de slag met beperkte theorie en veel oefenen. Maar om een zo groot mogelijk rendement uit de training te halen, geven we vooraf nog een workshop.

Waarom?
Met goede voornemens terug van een training? En snel weer bezweken voor de druk van de dag? Wie herkent dat niet. Hoe houd je je ontwikkeling gaande en hoe houd je het vast? Dat is een van de belangrijkste rendementsvraagstukken rondom trainen en coachen.
Een training heeft pas effect als je ook werkelijk wat kunt doen met hetgeen je geleerd hebt in de training: kortom het kunt toepassen in de praktijk. En dat dan ook doen!
Vaak ontstaan er tijdens de trainingsdagen goede voornemens en oprechte wil om hier na de training aandacht aan te blijven besteden en even vaak verdwijnen die goede voornemens onder de dagelijkse druk en hectiek als sneeuw voor de zon.

krachtig communiceren

test wat het effect is van een gerichte voorbereiding op een trainingstraject. En we zijn ervan overtuigd geraakt dat het helpt om voorafgaand aan de start van de training te focussen op de leerdoelen en praktische handvatten aan te reiken om het leerproces te versterken. Het helpt om een grotere transfer van het geleerde naar de dagdagelijkse praktijk te hebben.

We hebben bij Quiris gekeken wat we kunnen doen om dat doen en volhouden een extra boost te geven. Want daar zit de crux, zo is onze ervaring.
Vandaar dat de training “krachtig communiceren” vooraf gegaan wordt door een workshop waarin we ingaan op wat nodig is om effectief resultaat uit de training te halen. In een aantal pilots hebben we ge

Krachtig communiceren

Opstart workshop:
De drie trainingsdagen worden vooraf gegaan door een workshop waarin de kennismaking met de andere deelnemers alvast plaats vindt en je je eigen leerdoelen scherp maakt. We kijken met je naar het proces van leren. Hoe formuleer je goede leerdoelen, hoe zorg je ervoor dat je ook echt in de praktijk gaat oefenen en hoe organiseer je je eigen feedback op je leerstappen? We leveren je hiervoor handvatten, zodat je gefocust in de training dat wat je leert direct kan gaan toepassen en er echt mee aan de slag gaat.

Dag 1:
(mis) Communicatie is aan de orde van de dag: hoe krijg je nu voor elkaar dat de ander begrijpt wat jij bedoelt? Luisteren, samenvatten en doorvragen zijn daarbij de basisprincipes die je net als een EHBO diploma regelmatig moet onderhouden. Dus daar staan we uitgebreid bij stil op de eerste dag. Maar we kijken ook naar niveaus in communicatie: sluit je aan bij je gesprekspartner of praten jullie echt of je van een andere planeet komt? Ook met dit thema oefenen we uitgebreid en kun je volop experimenteren in nieuw effectief communicatiegedrag en meer regie nemen in het gesprek.

Dag 2:
Ik wil dat jij wilt wat ik wil: hoe stuur je daar nu effectief op in een gesprek? Meebewegen met de ander is de basis hiervoor. Sommige mensen vind jij erg lastig, maar het is vaak juist hun gedrag dat lastig is. Je hoeft hen ook niet te veranderen, maar je kunt wel dingen doen waardoor hun gedrag verandert. Onderliggend theoretisch model voor deze dag is de “Roos van Leary”. Aan de hand van diverse oefeningen uit de theatersport (waar aansluiten bij de ander basiswet nummer 1 is) en praktijkgesprekken met een acteur kun je ervaren hoe je je invloed op anderen kunt vergroten en effectief kunt maken. Ofwel: hoe pas ik E=K*A toe?

Dag 3:
Op de 3e dag staat verwachtingsmanagement en feedback centraal. In alle communicatie is feedback aanwezig, verbaal of non-verbaal. Hoe geef je nu effectief feedback, waardoor die ander zich in ieder geval bewust is van hoe jij de dingen ervaart? En daardoor misschien ook nog iets anders gaat doen voortaan? Met feedback geven hangt verwachtingsmanagement nauw samen: spreek jij je verwachtingen helder uit naar anderen? Bevraag jij de ander goed op verwachtingen? Als je dat effectief kunt, verlies je weinig tijd meer aan het herstellen van miscommunicatie. Ook op deze laatste dag kun je weer volop oefenen met een acteur.

Doelgroep:
voor iedereen die met meer effect wil communiceren en met meer overtuiging anderen kan winnen voor zijn/haar standpunt. Ofwel: voor iedereen die meer regie wil!

Werkwijze:
Zoals je van ons gewend bent wisselen korte inleidingen/informatie, discussie en zelf ervaren en doen elkaar af. Deze interactieve manier van trainen biedt je ruimschoots de gelegenheid te oefenen met nieuwe theorieën en vaardigheden. We zetten ook professionele acteurs in om het oefenen een verdiepend en levensecht karakter te geven.

Datum en tijd:
De training Krachtig Communiceren is een 3- daagse training. Dit traject wordt vooraf gegaan door een workshop waarin de kennismaking met de andere deelnemers alvast plaats vindt en je je eigen leerdoelen scherp maakt. Hierdoor neem je gerichter regie over je eigen leerproces en ontwikkeling.

Workshop 1: Vrijdag 18 januari 2019 van 15:00 tot 17:00

Training 1: Donderdag 14 februari 2019

Training 2: Donderdag 14 maart 2019

Training 3: Donderdag 18 april 2019

Locatie:
De trainingen worden gegeven bij Quiris Adviesgroep te Veenendaal

Kosten:

€ 1.095,00 exclusief BTW en arrangementskosten à € 39.95 per deelnemer per dag, exclusief een (kalender)jaar portaltoegang à € 45.00


Aanmelden:

Aanmelden voor “krachtig communiceren” is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de training en kan via het informatie- en aanmeldingsformulier.
U meldt zich aan door dit aanmeldingsformulier per e-mail te versturen naar info@quiris.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail.
De factuur wordt naar het door u opgegeven factuuradres verzonden. Wij verzoeken u het bedrag uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de training over te maken. Op al onze open trainingen zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn vermeld op het aanmeldingsformulier.