Development programma

Een development programma: Wilt u uw nieuwe bedrijfsstrategie verankeren in de organisatie? Competentiemanagement invoeren? Wilt u een cultuuromslag bereiken? Weten wat u in huis hebt aan de vooravond van een reorganisatie en na die reorganisatie vaardigheden oppoetsen?  In een development programma  is sprake van complexere vraagstukken die een combinatie van producten en productvormen vragen en waarbij vaak sprake is van een langduriger traject. Het spreekt voor zich dat het proces van diagnose-resultaat-interventie en nazorg dan nog nauwer luistert en goed moet worden gemonitord. Wij rekenen het contact daarover tot onze nadrukkelijke zorg!

development programmaVoorbeeld
De HR afdeling van een food producent wil competentiemanagement gaan invoeren. In samenspraak hebben we het belang van breed gedragen competentiemanagement benoemd en een aantal fases in het proces onderscheiden:
Competenties benoemen en laten leven binnen de organisatie
Vaststellen van kerncompetenties van organisatie (gekoppeld aan strategie!), afdeling en functies;
– Kick off competentiemanagement in een ludieke sessie met regietheater, zang en andere verbeeldingen van de
competenties;
– Completeren competentiehandboek, van competentie naar gedrag.

 

Aanpassen van personeelsinstrumenten aan competentiegericht managen
Bijvoorbeeld: werving en selectieprocedure aanpassen aan competenties;
– Opleidingsplan maken om sleutelfiguren te trainen;
– Functioneren en beoordelen aanpassen aan competenties.

Uitrollen van opleidingsplan met relevante trainingen zoals:
Competentiemanagement: wat heb ik daar als leidinggevende mee van doen?
– De Competenties van mijn mensen herkennen, sturen en ontwikkelen, hoe doe ik dat?
– Competentiegericht functioneringsgesprekken voeren;
– Star methodiek van werving en selectie.

Misschien ook interessant:

MaatwerktrainingenOpen trainingen