Het perfecte moment om voor coaching te kiezen

Voer voor perfectionisten: wanneer is het perfecte moment om voor coaching te kiezen?

Als ik ‘s morgens de Volkskrant opensla (ja, ik lees nog ouderwets de krant van papier) dan zoek ik als eerste altijd Sigmund. En bovenstaande voorbeeld, kwam me bekend voor. Want ook in coaching is ‘loslaten’ vaak een thema: loslaten van oude patronen die niet meer werken, loslaten van controle willen hebben over datgene waar je toch geen invloed op hebt, loslaten van ….

perfectie

Coaching

Het is al lang niet meer alleen weggelegd voor de kneusjes in het bedrijf, voor degenen die echt zichzelf moeten verbeteren of alleen voor de topfuncties.

Je zelf ontwikkelen, professioneel en persoonlijk, is steeds gebruikelijker. En dat kan je doen door een training of opleiding te volgen, door in je organisatie een mentor te zoeken, collegiale uitwisseling, intervisie, vakinformatie te lezen, congressen te bezoeken of een (externe) coach te zoeken.

Wanneer kies je nou voor een externe coach? Dat kan om verschillende redenen. Een externe coach heeft een frisse blik en zit niet ‘vast’ in welk organisatieonderdeel ook. De coach heeft (als het goed is) een gedegen opleiding en kennis van gedrag en gedragspatronen van mensen in hun werk; en daarbij ook voldoende methodieken in huis om jou te ondersteunen bij je coachvragen en je leerdoelen.

Waarom zou je kiezen voor een coach?

5 redenen
1. Een coach stelt samen doelen
Een coach kan je helpen duidelijk voor ogen te krijgen wat je wilt doen en wilt bereiken. Jullie formuleren samen concrete doelen.
2. Een coach ondersteunt je in je aanpak
Een coach helpt je realistische stappen te maken om die doelen te bereiken.
3. Een coach motiveert
Een coach motiveert je waardoor je het makkelijker volhoudt en niet opgeeft. Je kunt coaching zien als een stok achter de deur waardoor je makkelijker je resultaten behaalt.
4. Een coach helpt je focussen
Een coach bied je een veilige omgeving zodat je je helemaal kunt concentreren en focussen op je persoonlijke doelen. De coaching is gericht op wat jij wilt, en niet wat anderen willen of verwachten van jou.
5. Een coach is een spiegel
Een coach kan voor jou als spiegel fungeren en laat je zien welke patronen er zijn in je gedrag en hoe deze je helpen of belemmeren in het behalen van je doelen.

En een coach is eigenlijk ook lui, want jij moet het uiteindelijk wel zelf gaan doen.

En wat is nou het perfecte moment om te starten met coaching?

Onze overtuiging is dat mensen starten met leren als ze voldoende ‘pijn’ voelen, ofwel last hebben van hun eigen niet-meer-efficiënte patronen en last hebben dat ze niet bereiken wat ze willen bereiken. Of men start met leren als er een verlangen is: verlangen naar iets anders, naar een volgende stap, naar een doel.

Wat is het bij jou: last of verlangen?

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten.

Ineke Winters