Annemarie Groenendaal

Annemarie Groenendaal“Als ik denk aan mijn samenwerking met Quiris, dan denk ik aan mensenwerk en korte lijnen, aan een variëteit aan klanten en een prettige werksfeer. Hoe ik daarin pas?

Voor mij zijn mensen onmisbare schakels die een organisatie maken tot wat zij is; de kurk waarop de organisatie drijft. Door aandacht te schenken aan de medewerkers, ontwikkelen zijzelf, maar groeit ook de organisatie waarin ze werken. Het is mijn overtuiging dat ik met mijn analytische, doortastende, maar ook persoonlijke aanpak een belangrijke bijdrage lever aan het groeiproces van medewerker, team en organisatie.

In een assessmenttraject ligt voor mij de uitdaging in het vinden van een passend antwoord op de onderzoeksvraag. Ik ben geboeid door de puzzel die het is om drijfveren, persoonskenmerken en vaardigheden te analyseren en op passende wijze te vertalen in een helder advies aan zowel kandidaat als opdrachtgever.

Als coach ben ik ervan overtuigd dat elke coachee de antwoorden op zijn eigen ontwikkelvragen kan vinden en ook verantwoordelijk mag worden gehouden voor het eigen leerproces. Het is mijn rol om de coachee te faciliteren in zijn of haar zoektocht. Ik laat hen reflecteren op eigen overtuigingen, houding en gedrag en zorg daarmee voor inzicht en bewustwording. Ik zie mezelf daarbij als facilitator van het proces: ik bewaak de doelen, houd de spiegel voor en reik handvatten ter ondersteuning van de ontwikkeling aan. Het geeft mij veel voldoening wanneer mijn coachees zelf de momenten van inzicht ervaren en zien dat ze stappen maken. Door inzet van e-coaching krijgt de persoonlijke leercurve daarbij nog een extra boost.”