Van incidentele naar duurzame aandacht voor plezierig en gefocusseerd samenwerken

Waarom?
In het recente verleden hebben we voor deze organisatie een aantal trainingen gegeven op het gebied van samenwerken en teambuilding. Daarin zijn ook afspraken gemaakt over ‘hoe nu verder’. Toch is het management team bang dat nadat het seizoen van start gaat iedereen onderduikt in de drukte van alledag. Dat leidde uiteindelijk tot de vraag: “Hoe zorgen we er nu voor dat we de focus en de energie die daaruit voort kwam nog meer vasthouden? Kunnen jullie ons daarbij helpen?’’

Wat?
Een simpel antwoord zou natuurlijk kunnen zijn: een nieuwe training. Maar dat is niet hoe wij werken; ook op ons lijstje staat hoog genoteerd dat we graag trainingen geven met zo veel mogelijk transferwaarde: dat wil zeggen het vertalen van de opbrengst van de training naar de praktijk van alledag. Daarvoor is commitment en betrokkenheid van de organisatie en ook het organiseren van feedback van belang. Vanuit die laatste –het organiseren van feedback– hebben we deze vraag opgepakt. We hebben een toolbox ontwikkeld waarbij elke maand een opdracht in de brievenbus van het bedrijf valt. Verschillende vormen van opdrachten, rollenspellen, oefeningen etc.. Deze opdrachten hebben in dit geval allemaal samenwerken en elkaar feedback geven als insteek, zoals bv de opdracht: verplicht complimenten geven of: hoe zorg je ervoor dat je in een bepaalde setting de hele groep naar de overkant krijgt.
Deze opdrachten voeren de groepen of teams in de organisatie zelfstandig uit. Daarbij gaat het zowel om teams binnen afdelingen als afdeling overstijgende teams. Ze bepalen zelf wie er deelnemers en observatoren zijn. Maar een ding is zeker: aan het eind van iedere oefening stelt men actief samen vast wat men van de oefening meeneemt naar de dag van morgen.

Voor wie?
Voor een organisatie in de recreatiesector.

En toen (resultaat)?
Met de toolbox teambuilding follow up heeft deze organisatie een vliegwiel om elkaar feedback te geven en om de samenwerking verder te vergroten. En het is algemeen bekend dat organisaties waarin goed samengewerkt wordt succesvoller zijn. Deze organisatie heeft samenwerken en feedback geven –ook tijdens de seizoenspiek– actief op de kaart staan en is daar tevreden over!