Talent zoekt functie

‘Mijn talenten? Ik ga het op mijn werk toch niet hebben over hoe goed ik gitaar kan spelen. Ik vertel mijn collega’s toch ook niet dat ik een hele precieze penningmeester ben bij de voetbalvereniging. Ik vind het überhaupt ongemakkelijk om te praten over waar ik goed in ben.’

Deze en andere opmerkingen over talenten horen we vaak in organisaties. Talenten zijn geen onderwerp van gesprek. ‘Functies’ wel, met daaraan gekoppeld competenties en vaardigheden. Daar hebben we het over. Die competenties en vaardigheden matchen we vervolgens met de beschikbare medewerkers. Waar nodig stimuleren we ze om nog wat te ontwikkelen. En zie daar, het wordt een succes …. of niet. We vergeten vaak dat medewerkers véél meer in huis hebben! Iedere medewerker barst namelijk van de talenten die zijn aangeboren. Op het werk zie je ze niet altijd, bijvoorbeeld omdat ze gewoonweg niet worden ingezet. Soms heeft een medewerker niet eens in de gaten dat juist zijn talent de bron is van zijn plezier.

Feit is dat er op talentenvlak nog veel te bereiken is: dat organisaties nog veel meer gebrúik kunnen maken van de medewerkers, en dan vooral van hun talenten. Als we nu het talent als uitgangspunt nemen: ‘talent zoekt functie’ in plaats van ‘functie zoekt talent’, dan maken we een grote stap! Het klinkt misschien ‘verkeerd om’, dat jíj als medewerker, vanuit jóuw talenten, bepalend bent in de bijdrage die je levert. Maar het is een veel waardevoller uitgangspunt.

Het is gelukkig een trend die wij steeds vaker zien in ons werkveld: talentgericht sturen. Opdrachtgevers vragen ons om advies en begeleiding hierbij. Waarom talentgericht aansturen? Omdat het leidt tot betere resultaten, betere productiviteit, meer efficiëntie en vooral meer energie. Zo werkt dat in ons brein.  Alleen al het dénken over talenten geeft energie en een positieve mind-set. Dat ondervinden wij dagelijks in onze Talent Workshops; het wordt al leuk als we er met elkaar over in gesprek gaan.

Hoe gaat zo’n workshop in zijn werk?

Het begint bij je eigen talenten. Wat zijn talenten eigenlijk? Is er een verschil met competenties? Talenten zijn in ieder geval meer aangeboren dan aangeleerd. En ze hebben niet per sé iets te maken met werk, of toch wel? Welke talenten heb ik eigenlijk? En hoe kan ik ze inzetten voor de doelstellingen? Neem gitaar spelen. Dat lijkt een talent dat je niet zo vaak inzet op je werk…. of toch wel? Laten we iets verder kijken dan het gitaar spelen zelf: naar de talenten die nodig zijn om gitaar te kunnen spelen. Creativiteit bijvoorbeeld, improviserend vermogen, lef, sfeer maken, de gevoelige snaar raken… Dit zijn waardevolle talenten voor jezelf en je team.

In onze Talent Workshop spelen we letterlijk en figuurlijk met het begrip talent want we spelen een talentenspel. Op basis van eigen ervaringen brengen de deelnemers hun talenten in kaart, waarna dat aangevuld wordt door collega’s. En omgekeerd dezelfde uitwisseling, iedere deelnemer krijgt en geeft als het ware 360 graden talent-feedback. Met elkaar maak je daarna de vertaalslag van talent naar bijdrage voor de organisatie. Zo ontstaat er onder de deelnemers een energieke en positieve sfeer. Je krijgt zin om met je talenten aan de slag te gaan. Bij een workshop binnen een team leert men ook nog elkaars talenten kennen. Grote kans dat men die daardoor ook meer gaat benutten, met alle positieve effecten van dien.

Wat is het resultaat van de workshop?

Gedreven medewerkers die zin hebben om hun talenten in te zetten en daarmee bij te dragen aan de doelstellingen van het bedrijf. Met plezier en taakgericht. Ze zijn gemotiveerd, betrokken, actief en positief. We  benutten onze talenten meer, wat zeker tot betere resultaten leidt.

Wil jij ook dat jouw medewerkers hun talenten inzetten en het beste uit zichzelf en het team halen? Met  grotere impact op de resultaten? Vraag dan informatie aan over deze of andere workshops van Quiris Adviesgroep. Wij maken graag een programma dat bij jouw organisatie past, en bij ons!

Reactie van een van onze klanten:

”Ik wil je nog bedanken voor de workshop, het was een mooie stap naar de 2-daagse, het gevoel ging leven voor iedereen. Door vanuit je eigen kracht en talent te denken en voelen, met de feedback van je collega’s, ontstond er veel energie en waardering voor elkaar. Mooi om te ervaren. En nu met veel enthousiasme naar de 2-daagse!”
– Chantal Schuling van Longfonds

© 2021 Quiris. All Rights Reserved | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring