Opdrachtgevers: 5 vragen aan…

Rhenus: Anjo Meijer, corporate HR-managerRhenus

 • Kun je in twee zinnen zeggen wat jullie organisatie doet en waarom jullie organisatie er is?
  Rhenus is een logistiek dienstverlener op het gebied van luchtvracht, zeevracht, wegvervoer en contractlogistiek (opslag en distributie).
 • Wat is jullie organisatiebeleid als het gaat om ontwikkeling van medewerkers?
  Kort gezegd: ‘Als mensen zich niet ontwikkelen, ontwikkelt de organisatie zich ook niet.’
  Wij verwachten van onze medewerkers dat ze zich ontwikkelen en verder groeien. Wij bieden ze daarvoor alle mogelijkheden: interne en externe cursussen, trainingen, opleidingen en coaching.
 • Kun je een oefening, voorstel of aanpak benoemen uit een Quiris-traject waarvan je zelf dacht: ja, dat bevalt me in de manier waarop ze het aanpakken?
  Dan denk ik meteen aan het balspel. Tijdens de kick-off hier op het hoofdkantoor kregen we de opdracht een bal zo snel mogelijk aan elkaar door te geven. Die oefening hoor ik nog regelmatig terug in de wandelgangen. Eigenlijk is die bal een metafoor voor: ‘kan het ook anders, kan het beter en hoe dan?’. Hij staat in vergaderingen symbool voor overleg en samenwerking.
 • Als je Quiris in één woord zou moeten samenvatten, wat zou dat dan zijn? Quiris is…
  … deskundig. Het contact met de trainers is prettig, veel voorbeelden, goede rollenspelacteurs.
  En een tweede woord: praktisch. Dat past goed bij ons als logistiek dienstverlener. Geen ellenlange rapporten, maar aan de slag, tussentijds evalueren en eventueel aanpassen. Zo rolt er een mooi programma uit. Die samenwerking past bij ons en vinden we prettig: snel schakelen.
 • Wat is het meest grappige/ludieke wat je hebt meegemaakt met Quiris?
  Tijdens de laatste evaluatie van de training kregen alle deelnemers een persoonlijk kaartje met twee of drie toepasselijke zinnen. Soms een kleine kwinkslag of een korte stimulans voor de toekomst. Die individuele aandacht voor de kandidaten werd erg gewaardeerd.

Xaveria Volman, senior adviseur mobiliteit bij Gemeente ArnhemGemeente Arnhem

 • Kun je in twee zinnen zeggen wat jullie organisatie doet en waarom jullie organisatie er is?
  Een slimme overheid en een verstandige werkgever investeren in de ontwikkeling van medewerkers. De gemeente Arnhem doet dit onder meer door het Bureau Loopbaanontwikkeling en Mobiliteit. Samen met twee collega’s zorg ik ervoor dat mensen wiens werk vervalt, of die toe zijn aan verandering, (intern of extern) in andere functies aan de slag kunnen. In onze visie op personeelsbeleid zijn flexibiliteit, mobiliteit, kennis delen en ondernemerschap speerpunten.
 • Waarom werken jullie (met externe partners) aan ontwikkeling en/of assessment?
  Bij de gemeente Arnhem werken nu 1600 mensen; binnen een paar jaar zullen dat er 900 zijn. Daarom is het van groot belang om te bekijken wat we in de toekomst in onze gemeente nodig hebben. Vervolgens zetten we daarvoor scholingsactiviteiten in. Zo kennen we een opleidingsprogramma voor leidinggevenden en een interne training voor potentieel-leidinggevenden. Bij elke specifieke training zoeken we intern of extern een geschikte partner.
 • Wat heeft Quiris voor jouw organisatie betekend?
  Quiris heeft bij de gemeente Arnhem een traject voor P&O-adviseurs begeleid en ons ieder individueel een OPQ-test afgenomen (* Occupational Personality Questionnaire, waardevol instrument voor loopbaanontwikkeling).
  Voor ons leertraject voor potentieel-leidinggevenden (de ‘kweekvijver’) had Quiris al vóór de start een zeer werkbare blauwdruk paraat, plus de manier waarop je daar ook de interne organisatie bij betrekt.
 • Hoe zou je Quiris in een paar woorden samenvatten?
  Ik zou Quiris willen kenschetsen met de woorden realistisch, dynamisch en respectvol.
 • Wat zijn volgens jou de sterke punten van de Quiris-aanpak?
  Quiris (lees: Annemarie) is ongelooflijk deskundig en kan mensen ‘lezen’: zien wat er gebeurt en daarop adequaat acteren. Dat getuigt van heel veel ervaring en professionaliteit.
  Het is een gave als je met een paar lichte vragen ook zwaardere gespreksonderwerpen vlot kunt trekken.
  Annemarie is heel goed in het opbouwen van een persoonlijke band met individuele deelnemers, maar legt tegelijkertijd voortdurend de relatie met de organisatie. Ze blijft oog houden voor het grote geheel: de gemeente Arnhem.

Twan Kemperman, hoofd P&O bij Hurks GroepHurks

 • Kun je in twee zinnen zeggen wat jullie organisatie doet en waarom jullie organisatie er is?
  Hurks is een bouwconcern en familiebedrijf dat dit jaar precies een eeuw bestaat. We zijn een groep bedrijven met zo’n zeshonderd medewerkers in totaal, die een breed scala aan bouw- en ontwikkelactiviteiten onderneemt. We ontwikkelen, bouwen en onderhouden ruimtes waar mensen comfortabel kunnen wonen, werken, winkelen en recreëren. Hurks heeft alle disciplines in huis om in de totale bouwkolom te kunnen acteren; van vastgoedontwikkelaar en bouwer tot en met toeleverancier en handelsonderneming.
 • Wat is jullie organisatiebeleid als het gaat om ontwikkeling van medewerkers?
  Alle medewerkers van Hurks praten minstens tweemaal per jaar met hun leidinggevende over hun functioneren, hun ontwikkelbehoefte en hun ambities. Daar komt Quiris om de hoek kijken. Zij onderzoeken door middel van assessments de ontwikkelmogelijkheden van een aantal van deze medewerkers. Vervolgens adviseren zij hen over de wijze waarop ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van een coachingstraject.
 • Wat zijn volgens jou de sterke punten van de Quiris-aanpak?
  Wat mij in de samenwerking met Quiris vooral aanspreekt is de prettige combinatie van professionaliteit op hun vakgebied – het gedrag van mensen in een organisatie – en hun grote mate van benaderbaarheid en toegankelijkheid. Ze leveren goede kwaliteit: ze zien ontwikkelpunten die voor de persoon in kwestie soms verrassend zijn, maar slaan altijd de spijker op de kop.
 • Waarom werken jullie met externe partners voor ontwikkeling en/of assessment?
  Bij Hurks werken veel technisch geschoolde medewerkers. Tijdens hun bèta-opleidingen was vaak minder aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden. Met Quiris halen wij expertise op dit gebied in huis. Ze zijn in staat aanvankelijk sceptische mensen een spiegel voor te houden en ze inzicht te geven in hun eigen gedrag en de gevolgen hiervan. Vaak gaat dit over vaardigheden als luisteren, feedback geven en samenwerken; de basis-communicatieve sociale vaardigheden dus.
 • Hoe zou je Quiris in een paar woorden kenschetsen?
  Ik zou Quiris willen karakteriseren met de woorden ‘verbindende scherpte’. Ze zijn in staat echt persoonlijk contact te maken, de connectie met bedrijfsontwikkelingen te leggen en van daaruit scherpe analyses te maken.

Astrid Olgers-Van Lierop, adviseur Personeel & Organisatie/loopbaanadviseur bij ListerLister

 

 • Kun je in twee zinnen zeggen wat jullie organisatie doet en waarom jullie organisatie er is?
  “Lister is een organisatie voor beschermd wonen. Wij bieden woonvoorziening en –begeleiding aan mensen met psychiatrische of verslavingsproblematiek.”
 • Wat is jullie organisatiebeleid als het gaat om de ontwikkeling van medewerkers?
  “Lister zet sterk in op de ontwikkeling van medewerkers. Zo voeren we elk jaar met elke medewerker een evaluatie- en ontwikkelgesprek. Daarvoor hanteren we o.a. de 360 graden-feedbacksystematiek. Ook besteden we veel aandacht aan opleiding, training en coaching on the job.”
 • Waarom werken jullie met externe partners voor selectie- en ontwikkelassessment?
  “We kiezen er bewust voor om het assessment in het kader van een selectieproces niet zelf te doen. Een externe partner betekent voor ons meer objectiviteit. Uit ervaring weten we bovendien dat een extern assessment een breder beeld van de kandidaat oplevert.”
 • Waar zag jij duidelijk het effect van een assessment door Quiris terug?
  “Het effect van Quiris is met name terug te zien in een paar assessments waarbij zij hun twijfel uitspraken over de geschiktheid van een kandidaat. Vervolgens besloten wij zelf toch met de betreffende persoon in zee te gaan. Later bleek alsnog dat het niet de juiste match was. Bij nader inzien had Quiris het dus wel degelijk bij het rechte eind.”
 • Hoe zou je Quiris in een paar woorden samenvatten?
  “Dan kies ik voor de woorden deskundig, flexibel en betrouwbaar. Ik vind het bijvoorbeeld erg plezierig dat we vlak voor een assessment altijd nog even contact hebben met de betreffende psycholoog, om het traject te finetunen. Ze denken mee met onze wensen, om zo tot een traject op maat te komen.”

Hetty Zwijnenburg, P&O-manager, Jan ZandbergenJan Zandbergen

 • Kun je in twee zinnen zeggen wat jullie organisatie doet en waarom jullie organisatie er is?
  Jan Zandbergen is een internationaal handelsbedrijf is vlees. Wij kopen vlees in van over de hele wereld en verkopen dat weer in met name West-Europa en deels in Oost-Europa en Azië.
 • Wat is jullie organisatiebeleid als het gaat om ontwikkeling van medewerkers?
  Wij willen graag een kenniscentrum vormen in onze branche én de beste zijn. Om de beste te zijn, moet je je medewerkers trainen en opleiden. Wij verwachten van onze mensen dat ze zich constant ontwikkelen en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied. Jan Zandbergen wil niet achter de muziek aanlopen, maar voorop.
 • Werken jullie met externe partners voor ontwikkeling en/of assessment en waarom?
  Voordat we met Quiris startten, hadden we niet altijd de juiste match met instromende medewerkers. Quiris spreekt de taal van onze organisatie het beste en schakelt lekker snel en direct, gericht op resultaat. Dat spreekt ons aan, want daar zijn wij zelf ook de hele dag mee bezig.
 • Heb je een concreet voorbeeld waarbij je zegt: daar zag je het effect van een activiteit (assessment, coaching of training) van Quiris terug?
  In het algemeen is de mindset van onze medewerkers veranderd. De vleesbranche is heel direct en op de man af. We hebben geleerd om aan ons onderbuikgevoel ook gefundeerde, objectieve conclusies te verbinden. Hulpmiddel daarbij is het zogenoemde WIO’tje = waarnemen, interpreteren, oordelen. Als je je dat eigen maakt, kun je beter met collega’s en medewerkers communiceren over hun gedrag. Dat maakt mensen ontvankelijker voor kritiek en daar worden we met z’n allen beter en sterker van.
 • Wat vind je uniek aan de samenwerking met Quiris, wat bevalt je daar het meeste aan?
  Wij vinden hun persoonlijke benadering prettig. Bij andere bureaus werkt het eerder van ‘wij hebben dit, kijk maar of jullie erbij passen’. Quiris probeert zich te verplaatsen in onze organisatie en echt te begrijpen wat wij willen. Quiris is een bureau waarmee je een langdurige relatie kunt opbouwen.

 

Vitelco/PALI Group: Mayca Velezmoro Pérez, personeelsfunctionaris

 • Kun je in twee zinnen zeggen wat jullie organisatie doet en waarom jullie organisatie er is?
  Vitelco is een onderdeel van de PALI Group, een moderne, internationaal opererende veehandelsorganisatie in Brabant. We zijn tevens een belangrijk producent van kalfsvlees en geiten(lams)vlees met afzetgebieden binnen en buiten Europa.
 • Wat is jullie organisatiebeleid als het gaat om ontwikkeling van medewerkers?
  Door de jaren heen zijn de functies van ons kaderpersoneel uitgebreider en complexer geworden. Hiervoor maken wij gebruik van de leergang managementtrainingen van Quiris. Met name communicatie en planning staan centraal.
 • Heb je een concreet voorbeeld waarbij je zegt: daar zag je het effect van een activiteit (assessment, coaching of training) van Quiris terug?
  Op de werkvloer heeft met name bij de afdelingsverantwoordelijken een grote verandering plaatsgevonden. Hun managementkwaliteiten zijn vergroot en zij communiceren beslist beter met zowel hun team als met management en directie. Zij zijn betere leidinggevenden geworden sinds de training.
 • Als je Quiris in één woord zou moeten samenvatten, wat zou dat dan zijn? Quiris is…
  professioneel. Dat zit ‘m in de gedegen voorbereiding, gefocust op inhoud en de structuur van het programma.
 • Wat is het meest grappige/ludieke wat je hebt meegemaakt met Quiris?
  Wij hebben met name de improvisaties van de rollenspelacteurs tijdens de trainingen als zeer leerzaam ervaren. Onze medewerkers zijn vol bewondering voor de manier waarop de acteurs zich in zeer korte tijd in een praktijksituatie kunnen inleven. De herkenning is soms bijna bizar!