Teamcoaching of Teamontwikkeling

Teamcoaching of teamontwikkeling is een manier om bijvoorbeeld de samenwerking of de onderlinge communicatie te verbeteren of verder te ontwikkelen.
Voor succesvolle teamcoaching is het belangrijk dat er een veilige basissituatie is. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen ontslag dreigt.
In een oriënterend gesprek bespreken we de ontwikkelthema’s en de mogelijkheden. Na de intake ontwikkelt Quiris op basis van de hulpvraag een maatwerk teamontwikkelingstraject.

Wanneer is teamcoaching of teamontwikkeling interessant?

Teamcoaching of teamontwikkeling is een effectieve manier om bijvoorbeeld de samenwerking of de onderlinge communicatie te verbeteren of verder te ontwikkelen. Teamcoaching is wellicht iets voor uw organisatie als de volgende vragen of gedachten wel eens door uw hoofd spelen:

  • Ik wil mijn team met meer mogelijkheden, resultaat en plezier laten samenwerken.
  • Hoe kunnen wij de krachten binnen ons team en/of onze organisatie samen bundelen?
  • Hoe kan ik het team meenemen in de komende veranderingen binnen de organisatie?
  • Hoe krijgen we meer inzicht in elkaars kwaliteiten en gedragsvoorkeuren, zodat we meer begrip krijgen voor elkaars handelen?

Hoe ziet een teamcoachingstraject eruit?

Vooraf maken de deelnemers aan de teamcoaching vaak een individuele korte scan. De uitkomsten van deze scan geven een eerste beeld van de persoonlijkheden binnen het team. Dit geeft inzichten in hoe men in relatie tot elkaar functioneert.

Voor een effectief coachingstraject moeten deelnemers iets willen, iets kunnen, iets durven en iets doen.

Na de individuele scan volgt een gezamenlijke sessie, of kick off, om de thema’s te verkennen. Gedurende het ontwikkeltraject worden waar nodig verdiepingsworkshops, vaardigheden of aanvullende individuele coaching aangeboden.
Binnen de teamcoaching is ook sprake van individuele leertrajecten. Het gaat om concrete leervragen, waarbij we pas tevreden zijn wanneer we goede gedragsalternatieven hebben gevonden die in de persoon verankerd kunnen worden. Daarvoor is het leggen van een verbinding tussen gedrag, vaardigheden en overtuigingen van essentieel belang.

Praktijksituaties oefenen

In coachingstrajecten wordt er geoefend met praktijksituaties. Quiris kan een acteur inzetten die met de coachees bepaalde casussen naspeelt. Doormiddel van het rollenspel wordt theorie visueel: welk gedrag vertoon ik in bepaalde situaties.

© 2019 Quiris. All Rights Reserved | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring