Persoonlijke coaching

Persoonlijke coaching is een goede methode om met ontwikkelingsvraagstukken aan de gang te gaan. Soms volgen deze ontwikkelpunten vanuit een assessment. In andere gevallen ontstaan op de werkvloer vragen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld over leiderschap of over de stijl van communiceren binnen een team.
Aan de basis van ieder coachingstraject staat een intake met de coachee (de gecoachte). In dit gesprek gaan we na op welk gebied ontwikkeling gewenst is. Op basis van dit gesprek, schrijven we een voorstel met inhoudelijke informatie over het coachingstraject:

 • Wat gaan we doen in hoeveel sessies?
 • Wat is het einddoel?
 • Wat zijn de subdoelen?

We verwachten dat de aanvrager en de kandidaat samen het voorstel bespreken. Vervolgens zullen we dit voorstel afstemmen waar nodig.

Wanneer is persoonlijke coaching zinvol?

Persoonlijke coaching is zinvol wanneer vragen spelen die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling. Denk aan vraagstukken als:

 • Ik wil mijzelf verder ontwikkelen, maar weet niet goed waar ik moet beginnen.
 • Ik merk dat ik bij sommige gesprekspartners vastloop of blokkeer en wil mijzelf hier beter in profileren.
 • Ik wil steviger in mijn schoenen staan.
 • Ik wil beter leren leidinggeven aan mensen die er anders in staan dan ik.
 • Ik wil leren effectiever te communiceren op meerdere vlakken (privé en werk).
 • Ik wil mijn werk/ leven anders inrichten en doen waar ik echt energie van krijg.

Ook binnen uw organisatie kunnen vragen spelen die aanleiding geven om persoonlijke coaching voor een medewerker te overwegen, bijvoorbeeld:

 • Hoe kunnen wij onze medewerker ondersteunen in het steviger aansturen van zijn team?
 • Een van onze medewerkers ervaart spanningen bij het geven van presentaties. Wat kan coaching hierin betekenen?
 • Onze medewerker komt in een ander speelveld waarin meerdere belangen spelen. Hoe kan hij hier effectiever in opereren?

Coachingstraject

Ieder coachingstraject beslaat een periode waarin de coachee en de coach elkaar in verschillende sessies spreken. Aan de hand van het plan werken zij aan het behalen van het gestelde doel. De subdoelen komen in dit traject uiteraard ook aan bod.

E-coaching

De face-to-face-bijeenkomsten kunnen worden uitgebreid met e-coaching. In de speciale online omgeving kan de coachee successen delen, vragen stellen en bijvoorbeeld casussen voorleggen. De coach kan hierop reageren, opdrachten geven of informatieve filmpjes delen. Coach en coachee kunnen binnen de e-coaching omgeving ook met elkaar chatten. De e-coaching biedt een laagdrempelige manier om ook tussentijds contact te hebben. Het ondersteunt de coachee om de geleerde vaardigheden ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen en eigen te maken.

Praktijksituaties oefenen

In coachingstrajecten oefenen we – als daar behoefte aan is – ook met praktijksituaties. Quiris zet een acteur in die met de coachee bepaalde casussen naspeelt. Dankzij het rollenspel wordt theorie visueel: welk gedrag vertoon ik in bepaalde situaties?

‘Niet alleen zijn mijn verbeterpunten me nu duidelijk maar ook heb ik instrumenten geleerd om hier concreet mee aan de slag te gaan’ – Coachee

Cedeo-predikaat

De coachingstrajecten bij Quiris hebben het Cedeo-predikaat voor coaching. Onze klanten beloonden ons met een 96% score op klanttevredenheid.

Vraag hier vrijblijvend gratis intake coaching aan

© 2019 Quiris. All Rights Reserved | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring