Veel gestelde vragen

Assessment
U komt voor een assessment bij Quiris. Wellicht heeft u al eerder deelgenomen aan een assessment of het is uw eerste keer. Wij weten dat de meeste mensen toch een zekere spanning ervaren voor deze dag; door onderstaande vragen en de tips voor u op een rijtje te zetten hopen wij wat van deze spanning weg te kunnen nemen.

Hoe ziet een assessment bij Quiris eruit?
Afhankelijk van het soort assessment en de specifieke vraag van de opdrachtgever wordt het programma opgesteld. Iedere kandidaat heeft dus zijn eigen programma, maar een aantal vaste onderdelen komt bijna altijd wel terug. Wij beginnen de dag altijd met een ontvangst door één van onze psychologen, waarin een toelichting wordt gegeven op de inhoud van de testdag en op de praktische gang van zaken. Tijdens een assessment kijken wij over het algemeen naar persoonlijkheid, intellectuele capaciteiten en vaardigheden. Om van al deze onderdelen een goed beeld te krijgen zul je een persoonlijkheidsvragenlijsten invullen, capaciteitentesten maken en rollenspellen of andere praktische oefeningen zoals bijvoorbeeld een planningsoefening doen. Verder heeft u een interview met een psycholoog waarin we praten over de competenties van het onderzoek en waarin zaken als cv, motivatie en inzicht in eigen kunnen naar voren kunnen komen.. Onze testassistente zorgt ervoor dat u op tijd aan de verschillende onderdelen begint en dat u tussendoor ook kunt pauzeren. Tussen de middag is er tijd voor een door ons verzorgde lunch.

Ben ik in concurrentie met de andere kandidaten?
Op een testdag bij Quiris worden over het algemeen meerdere kandidaten op een dag getest. Dit zijn bijna altijd kandidaten van verschillende organisaties. Als een opdrachtgever ons vraagt om meerdere kandidaten voor dezelfde functie te testen, dan plannen wij deze kandidaten bij voorkeur op verschillende dagen in. In uitzonderlijke gevallen kun je een tegenkandidaat voor dezelfde functie tegen komen op de testdag, wij zullen dit dan ‘s morgens aangeven.

Wanneer krijg ik de uitslag van het assessment?
Over selectieonderzoeken rapporteren wij binnen drie werkdagen en voor alle overige onderzoeken hanteren wij een termijn van vijf werkdagen. Dit houdt in dat u uiterlijk op de 3e of op de 5e werkdag na het assessment het rapport zult ontvangen.

Hoe wordt het rapport besproken?
Selectieonderzoeken bespreken wij vanwege de korte doorlooptijd telefonisch. Met de uitvoerend psycholoog spreekt u af wanneer het rapport gemaild wordt en wanneer u het rapport bespreekt. Alle overige onderzoeken (potentieel, ontwikkel en loopbaan) bespreken wij in een persoonlijke nabespreking bij ons op kantoor. Ook hiervoor maken we op de testdag een afspraak met u. U krijgt dan eerst de tijd om het rapport zelf door te lezen, daarna bespreekt u het met de psycholoog. In de bespreking (zowel telefonisch als persoonlijk) besteden wij aandacht aan hoe u het rapport ervaart, of het herkenbaar is of niet en gaan we in op onduidelijkheden.

Hoe ziet het rapport eruit?
Wij rapporteren op een aantal vooraf met de opdrachtgever afgesproken competenties . Per competentie beschrijven we wat we op basis van de testen en op basis van de praktische oefeningen hebben gezien. Hieruit volgt een conclusie waarin de belangrijkste punten worden samengevat en waarin een advies wordt gegeven. Voorbeelden van de rapporten kunt u hier vinden.

Aan wie wordt er gerapporteerd?
Wij werken volgens de richtlijnen van het NIP, wat inhoudt dat u zelf degene bent die bepaalt wat er met het rapport gebeurt. Pas na uw toestemming mogen wij de resultaten met de opdrachtgever bespreken. Dit is meestal iemand van de afdeling HR of een leidinggevende. Uiteraard ontvangt u zelf ook een exemplaar van het rapport.

Hoe lang wordt mijn dossier bewaard?
Bij Quiris worden dossiers 1,5 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd. Dit omdat we van mening zijn dat mensen voortdurend in beweging zijn en zich dus verder zullen ontwikkelen. Met name op het gebied van vaardigheden en gedrag kan in 1,5 jaar veel vooruitgang geboekt worden.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?
Gelukkig komt het niet vaak voor dat er aanleiding voor een klacht is, maar er kunnen natuurlijk altijd zaken anders verlopen dan verwacht. Mocht er op de testdag iets niet naar wens verlopen, kaart dit dan gelijk bij onze testassistente of de uitvoerend psycholoog aan. Wanneer u achteraf klachten hebt over de testdag, de inhoud van het assessment of de uitvoerend psycholoog, dan kunt u contact met ons opnemen. Al onze psychologen werken onder de NIP code, wat betekent dat zij zich moeten houden aan de richtlijnen die het NIP voorschrijft. Mocht uw klacht specifiek betrekking hebben op één van onze NIP-psychologen, dan kunt u ook een klacht bij het NIP indienen. Het NIP zal dan nagaan of de psycholoog in kwestie inderdaad nalatig is geweest.

Heeft u een andere vraag over assessment (of coaching/training) dan kunt u ons natuurlijk ook altijd bellen op het nummer 0318-551418