De TSI Gedragsanalyse

Wat is TSI?

TSI gedragsanalyse

Het is een instrument om een analyse te maken van uw gedrag. Met behulp van de TSI worden kwaliteiten en valkuilen bespreekbaar gemaakt. Een waardevol hulpmiddel in de professionele ontwikkeling.

U kunt veel effectiever zijn als u uzelf beter kent! De TSI Gedragsanalyse (DISC) brengt uw natuurlijke gedragsstijl in kaart en daarnaast het gedrag in uw werkomgeving.

Wat laat de TSI zien?

  • hoe u handelt
  • hoe u zich zich gedraagt
  • hoe u uitdagingen en problemen benadert
  • hoe u op de omgeving reageert
  • hoe uw contact is met anderen

Het resultaat van de TSI gedragsanalyse (DISC)  is o.a.:

  • Beter communiceren
  • Inzage in eigen gedragsstijl, die anders kunnen inzetten
  • Positiever en effectiever samenwerken
  • Waardering in anderen

De TSI gedragsanalyse geeft, na het invullen  van 24 vragen (minder dan een kwartier werk!) in een rapportage aan welk gedrag u vertoont vanuit uw basisgedrag en het gedrag dat u vervult in de (werk)omgeving. De zogenaamde DISC gedragsstijlen – Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus. Ook geeft deze rapportage inzicht in de wijze waarop u het liefste benaderd wil worden, hoe u communiceert en met welke taken en randvoorwaarden in de omgeving u het beste uit de voeten kan. Aandachtspunten op gedragsniveau worden eveneens gegeven. De gedragsanalyse geeft een snel en verrassend compleet inzicht in gedrag!

Voorbeeldrapportage van de TSI gedragsanalyse

Ik wil graag meer info!