De TSI Gedragsanalyse

De TSI gedragsanalyse (voorheen het MDI gedragsprofiel) geeft, na het invullen  van 24 vragen (minder dan een kwartier werk!) in een rapportage aan welk gedrag u vertoont vanuit uw basisgedrag en het gedrag dat u vervult in de (werk)omgeving. De zogenaamde DISC gedragsstijlen – Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus. Ook geeft deze rapportage inzicht in de wijze waarop u het liefste benaderd wil worden, hoe u communiceert en met welke taken en randvoorwaarden in de omgeving u het beste uit de voeten kan. Aandachtspunten op gedragsniveau worden eveneens gegeven. De gedragsanalyse geeft een snel en verrassend compleet inzicht in gedrag,  is een handvat voor ontwikkeling, een spiegel voorafgaand aan ontwikkeling en een  mooie opmaat voor training!

Voor een voorbeeldrapportage van de TSI gedragsanalyse klikt u hier