Informatie voor kandidaten

Als u bij of door Quiris wordt uitgenodigd voor een assessment of onderzoek krijgt u altijd een persoonlijke uitnodiging met toegespitste informatie. Hieronder vindt u informatie die in aanvulling daarop nuttig kan zijn.

Voorbereiding
Veel mensen vinden het prettig zich voor te bereiden op het onderzoek. Zeker wanneer dat u persoonlijk een goed gevoel geeft of zelfvertrouwen biedt, adviseren wij u om dat ook te doen. Zorg echter wel dat de voorbereiding voor het assessment geen ‘dagtaak’ wordt!
Zorg voor een overzichtelijk en up-to-date CV en denk alvast na over uw motivatie, ambitie, sterke en minder sterke punten. Bedenk tenslotte ook concrete voorbeelden uit uw eigen arbeidsverleden, die laten zien hoe u zaken aanpakt.
U kunt oefenen met het maken van intelligentietests. Hierdoor heeft u alvast een idee wat er verwacht wordt en hoe dergelijke tests eruit zien (Let wel: u wordt er niet intelligenter van!).
Wilt u via internet oefenen dan is de site  www.shldirect.com een goede ingang. Ook op www.intermediair.nl vindt u bruikbaar oefenmateriaal.

Wilt u meer weten? De boeken ‘Het psychologisch onderzoek’ van Wim Bloemers en ‘Assessment’ doen iets voor jou? van Bas Kok geven goede informatie.

Oefen niet te lang, sluit af met het type test die u een goed gevoel geeft (een test die u leuk vindt en waarin u goed bent) en oefen –bij voorkeur- niet de avond direct voorafgaand aan het assessment. Houd deze avond liever vrij voor iets dat u ontspanning brengt.
Ons belangrijkste advies: Zorg dat u uitgerust en fit aan een testdag begint. Probeer zoveel mogelijk te vermijden dat u deel moet nemen aan een assessment in een periode van grote (persoonlijke of zakelijke) onrust of hectiek.
En tenslotte: Wees vooral uzelf tijdens de testdag. We willen u leren kennen en niet degene die u graag zou willen zijn (ook de opdrachtgever zal u willen leren kennen; zij zijn doorgaans niet op zoek naar goede acteurs of actrices).

Thuis online vragenlijsten invullen
Wij vragen u bijna altijd om thuis een deel van het testmateriaal al online te maken. Zorg daarbij voor voldoende tijd en een rustige omgeving zodat u zich optimaal aan de testen kunt wijden. Bij sommige testen loopt een klok mee en is er een beperking in tijd. Benut die tijd zo goed mogelijk!

De testdag
De meeste assessmentkandidaten komen ook fysiek naar Quiris. In uw uitnodiging staat waar, wanneer en hoe lang u verwacht wordt.DSC09271
Als u voor een testdag naar Quiris komt neem dan de tijd voor de heenreis en bereid deze van tevoren goed voor (waar staan mogelijk files? Hoe lang duurt de reis met OV (inclusief eventueel overstappen of taxirit)?) Dat voorkomt dat u onbedoeld gestrest aan de dag begint.
Wij beginnen de dag altijd met een ontvangst door één van onze psychologen, waarin een toelichting wordt gegeven op de inhoud van uw testdag en op de praktische gang van zaken. Capaciteitentests, persoonlijkheidsvragenlijsten, rollenspelen en een interview zijn veel gebruikte programmaonderdelen. Onze testassistente zorgt ervoor dat u op tijd aan de verschillende onderdelen begint en dat u tussendoor ook kunt pauzeren. Als uw testdag een hele dag duurt, is er tijd voor een door ons verzorgde lunch.
Over het algemeen hebben we op een testdag bij Quiris meerdere kandidaten te gast voor een assessment.DSC01325
Een deel van de dag brengt u door in de testzaal, een ander deel in meer individuele ruimtes.

Het rapport, de rapportage naar de opdrachtgever en bewaartermijn
De uitslagen van uw testonderdelen worden verwoord in een rapport. De terugkoppeltijd varieert; soms nog dezelfde dag, meestal binnen enkele werkdagen. In principe koppelen wij een selectieassessment altijd terug binnen 3 werkdagen. Bij verkorte onderzoeken kan het sneller zijn, bij meer ontwikkelingsgerichte onderzoeken is 5 werkdagen gebruikelijk. Afhankelijk van de vraagstelling is een terugkoppeling schriftelijk, telefonisch of mondeling bij ons op kantoor. Hoe het rapport eruit ziet hangt af van de vraagstelling en de gekozen onderzoeksvorm.
Onderstaand geven wij u een aantal voorbeelden.DSC09258
Voorbeeldrapportage selectieassessment
Voorbeeldrapportage ontwikkelingsassessment
Voorbeeldrapportage Quickscan
Voorbeeld stoplichtrapportage
Voorbeeld LEANrapportage
TSI Gedragsanalyse
Profile Dynamics
TMA Talentenanalyse
Wij werken volgens de richtlijnen van het NIP, wat inhoudt dat u zelf degene bent die bepaalt wat er met het rapport gebeurt. Pas na uw toestemming mogen wij de resultaten met de opdrachtgever bespreken. Dit is meestal iemand van de afdeling HR of een leidinggevende. Uiteraard ontvangt u zelf ook een exemplaar van het rapport.
Bij Quiris worden dossiers 1,5 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd. Dit omdat we van mening zijn dat mensen voortdurend in beweging zijn en zich dus verder zullen ontwikkelen. Met name op het gebied van vaardigheden en gedrag kan in 1,5 jaar veel vooruitgang geboekt worden.

Wie doet het onderzoek?
De psychologen van Quiris zijn geregistreerd psychologen en/of werken onder de NIP-code voor psychologen. Zie voor meer info over de code www.psynip.nl

Wat moet ik doen als ik achteraf een klacht heb?
Gelukkig komt het niet vaak voor dat er aanleiding voor een klacht is, maar er kunnen natuurlijk altijd zaken anders verlopen dan verwacht. Mocht er op de testdag iets niet naar wens verlopen, kaart dit dan gelijk bij onze testassistente of de uitvoerend psycholoog aan. Wanneer u achteraf klachten hebt over de testdag, de inhoud van het assessment of de uitvoerend psycholoog, dan kunt u contact met ons opnemen. Al onze psychologen werken onder de NIP-code, wat betekent dat zij zich moeten houden aan de richtlijnen die het NIP voorschrijft. Mocht uw klacht specifiek betrekking hebben op één van onze NIP-psychologen, dan kunt u ook een klacht bij het NIP indienen. Het NIP zal dan nagaan of de psycholoog in kwestie inderdaad nalatig is geweest.
Heeft u een andere vraag over assessment (of coaching/training) dan kunt u ons natuurlijk ook altijd bellen op het nummer 0318-551418

Vragen?
Wanneer u vragen hebt, schroom dan niet en breng deze naar voren; voorafgaand aan en tijdens de testdag kunnen wij eventuele problemen oplossen of vragen beantwoorden, na afloop is dat vaak een stuk minder eenvoudig. Vertrouw erop dat ook wij er alles aan zullen doen om u zo goed mogelijk te laten presteren. Hiertoe bieden we u tijdens de testdag de nodige ondersteuning en instructie.