Assessment

TSI Gedragsanalyse 

TMA Talentenanalyse

Profile Dynamics

Assessmentwijzer

 

Psychologisch onderzoek

Assessment is de verzamelnaam voor heel veel vormen van psychologisch onderzoek. De afgelopen jaren is in deze branche heel veel veranderd. U kent waarschijnlijk het selectieassessment, ontwikkelingsassessment, de potentieelbeoordeling en het loopbaanonderzoek. Door de komst van veel online testmateriaal en tools en door de mogelijkheid veel testinstrumentarium in losse onderdelen in te zetten zijn er inmiddels vele vormen van onderzoek die allemaal onder deze verzamelnaam door het leven gaan. Welke vorm van onderzoek antwoord geeft op uw vraag onderzoeken we graag met u.
In zijn algemeenheid is het zo dat hoe meer zekerheid of kwaliteit u wilt inkopen, hoe uitgebreider een testbatterij moet zijn, hoe uitgebreider een rapportage wordt.

assessment

Vragen die zich lenen voor onderzoek:
– Wilt u zeker weten dat u de juiste keuze maakt in uw selectieprocedure?
– Wilt u richting geven aan de ontwikkeling van mensen?
– Wilt u weten of een medewerker op 3 cruciale competenties goed scoort?
– Wilt u weten of een medewerker een bepaald potentieel heeft?
– Wilt u na een reorganisatie de juiste mensen op de juiste plek, zeker weten dat u op sleutelfuncties de juiste mensen kiest of tijdens de procedure al beeld op cruciale onderdelen?
– Wilt u na een herpositionering vanuit overzicht kijken naar communicatie en samenwerken?
– Wilt u alle medewerkers ingrediënten aanreiken om hun POP te maken?
– Wilt u medewerkers handvatten geven voor een nieuwe ontwikkeling?
– Wilt u dat medewerkers met zelfkennis naar een training gaan?
– Wilt u persoonlijke coaching extra effectief maken door inzet van reflectie instrumenten?

Dan is assessment misschien een antwoord op uw vraag want assessment vergroot de kans op een juiste beslissing, keuze of richting.

Hoe doen we dat?
Na een intake bepalen we samen met u welke vorm van assessment het beste antwoord geeft op uw vraag. Wij gaan voor korte lijnen en een persoonlijke relatie met onze opdrachtgevers, we leren daarom graag uw organisatie kennen zodat u een zo toegespitst mogelijk advies krijgt! Ook willen we graag weten wat onze adviezen opleveren en of u op de langere termijn tevreden bent over het uitgebracht advies. Dat verbetert de kwaliteit van onze dienstverlening en betekent voor u optimaal resultaat van onze bijdrage.
U krijgt van ons een duidelijke offerte waarin we uw vraag en ons antwoord matchen.

Er zijn veel elementen die deel uit kunnen maken van assessment. De meest gebruikelijke zijn persoonlijkheidsonderzoek en onderzoek naar intellectuele capaciteiten en onderzoek naar gedrag in simulaties en een gesprek met de NIP-psycholoog. Een assessment kan, op basis van een specifieke vraag, aangevuld worden met bouwstenen zoals een talentenscan, gedragsanalyse (TSI), onderzoek naar drijfveren, beroepskeuzetesten, multimediasimulaties op sales of leidinggevend gebied of een managementsimulatie. Alle elementen en bouwstenen kunnen ook apart worden ingezet voor deelmetingen.
Stoplichtrapportages ten opzichte van een afgesproken ideaalprofiel, grote managementsimulaties of assessment speciaal voor lean functionarissen of een Quick scan zijn ook voorbeelden van onderzoek zoals wij die uitvoeren.

Rapportages

In alle gevallen krijgt u, op basis van de vraag en onderzoekskeuze, snel een concrete, heldere en vooral inzichtelijke rapportage. Die rapportage geeft antwoord op uw vraag en aanknopingspunten voor vervolg. Hieronder treft u een aantal voorbeeldrapportages aan om u een idee te geven van de mogelijkheden.
Voorbeeldrapportage selectieassessment
Voorbeeldrapportage ontwikkelingsassessment
Voorbeeldrapportage Quickscan
Voorbeeld stoplichtrapportage
Voorbeeld LEANrapportage
TSI Gedragsanalyse
Profile Dynamics
TMA Talentenanalyse

Kwaliteit
De psychologen zijn geregistreerd psychologen en/of werken onder de NIP-code voor Psychologen. Zie voor meer info www.psynip.nl.
Quiris maakt gebruik van valide, betrouwbaar en modern testmateriaal.